Pandemie to choroby, które rozprzestrzeniają się na dużym obszarze. Zazwyczaj zaczynają się w jednym miejscu i szybko rozprzestrzeniają się na inne. Pandemia to choroba, która ogarnia cały kraj, a nawet świat.

Pandemia jest wywoływana przez wirus, który szybko rozprzestrzenia się z człowieka na człowieka.

Odpowiedzialność państw za zapobieganie pandemiom

Pandemie to rodzaj epidemii, które szybko się rozprzestrzeniają i powodują powszechne zachorowania, śmierć i poważne zakłócenia w funkcjonowaniu społeczeństwa. Są one spowodowane pojawieniem się nowej choroby zakaźnej w populacji, która wcześniej nie była na nią narażona. Istnieją dwa rodzaje pandemii: epidemie i choroby endemiczne. Epidemie szybko rozprzestrzeniają się w populacji, zabijając setki lub tysiące ludzi w ciągu tygodni lub miesięcy.

W przeciwieństwie do nich choroby endemiczne występują powszechnie w danej populacji i zabijają znacznie więcej osób w dłuższym okresie czasu. Na przykład dżuma była kiedyś chorobą endemiczną występującą u znacznej części ludności świata, natomiast ospa prawdziwa była epidemią, która w ciągu kilkudziesięciu lat zabiła miliony ludzi. Pojawienie się nowych patogenów może również zakłócić funkcjonowanie społeczeństw. Może to oznaczać chaos polityczny, wstrząsy społeczne, trudności ekonomiczne, a nawet konflikty zbrojne. Pandemiom można zapobiegać, rozwijając sprawne systemy zdrowia publicznego i wdrażając strategie zapobiegające wybuchom epidemii jeszcze przed ich wystąpieniem. Ponadto naukowcy muszą współpracować w celu określenia potencjalnych przyszłych zagrożeń pandemicznych. Wspólnie wysiłki te mogą pomóc w ochronie społeczności przed przyszłymi pandemiami.

Historia pandemii

Pandemia (zwana również niszczycielskim ogniskiem epidemicznym) to rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej na dużym obszarze. Wydarzenia te charakteryzują się szybkim, znacznym wzrostem populacji i wysoką śmiertelnością. Pandemia może wystąpić, gdy patogen - np. wirus lub bakteria - zostanie wprowadzony na nowy obszar geograficzny bez wcześniejszego narażenia na kontakt z chorobą. Po pojawieniu się patogenu może on szybko rozprzestrzeniać się w populacji. Jeśli warunki są odpowiednie, choroba może w ciągu kilku tygodni rozprzestrzenić się na inne obszary, powodując powszechne zniszczenia i śmierć.

W historii ludzkości wystąpiły cztery wielkie pandemie:

  • Czarna Śmierć (1347-1351), która zabiła około połowy ludności Europy;
  • epidemia ospy prawdziwej w latach 1798-1801, która spowodowała około 10 milionów zgonów na całym świecie;
  • pandemia grypy w latach 1918-1939, która zabiła 50 milionów ludzi na całym świecie; oraz pandemia
  • HIV/AIDS w latach 1981-obecnie, która spowodowała 35 milionów zgonów na całym świecie.

Objawy i przebieg pandemii

Pandemia to duże ognisko choroby zakaźnej, które rozprzestrzenia się w dużym regionie lub na całym świecie. Ponieważ może rozprzestrzeniać się szybko i powodować masowe ofiary, jest jednym z najpoważniejszych rodzajów ognisk chorobowych.

Może wystąpić w dowolnym momencie i jest wywoływana przez wiele różnych czynników zakaźnych, w tym bakterie, wirusy, pasożyty i pierwotniaki. Każdego roku choroby zakaźne są przyczyną śmierci około 1,6 miliona osób, jednak pandemie powodują jeszcze większą liczbę zgonów ze względu na zakłócenia w produkcji żywności, transporcie i systemach opieki zdrowotnej, które wywołują. Pandemie mogą mieć również niszczący wpływ na gospodarkę i porządek społeczny.

Czym jest pandemia
Autor @Admin · 17-05-22