Zapobieganie jest kluczem do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Najważniejszym sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest unikanie kontaktu z chorymi ludźmi lub ich otoczeniem. W przypadku przeziębienia należy pozostać w domu i odpoczywać do czasu ustąpienia objawów. Pamiętaj o utrzymywaniu czystych rąk, myjąc je dokładnie przed i po kontakcie z żywnością lub jedzeniem. Należy również unikać dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi rękami.

Jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w pracy?

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusów w miejscu pracy, pracodawcy mogą podjąć działania promujące higienę i mycie rąk. Powinni również przeszkolić pracowników w zakresie postępowania z osobami chorymi i potencjalnie narażonymi na zakażenie, a także zapewnić inne środki dla osób, które mogą być narażone na zakażenie.

Wiele osób jest narażonych na zarażenie wirusem po przedostaniu się go do ich otoczenia, w tym pracownicy służby zdrowia, osoby udzielające pierwszej pomocy oraz wszyscy, którzy mają kontakt z osobami chorymi. Aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa w tych grupach, pracodawcy mogą rozważyć wprowadzenie bardziej rygorystycznych zasad szkolenia pracowników i odkażania. Mogą również rozważyć dodatkowe działania, takie jak ograniczenie dostępu do sal chorych, wprowadzenie ograniczeń w pracy dla chorych pacjentów lub zapewnienie ulepszonych stanowisk do mycia rąk.

Jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w szkole?

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w szkole, możesz podjąć następujące kroki:

Po pierwsze, upewnij się, że Ty i Twoje dzieci często myjecie ręce. Pomaga to ograniczyć rozprzestrzenianie się zarazków.

Po drugie, jeśli jesteś chory, zostań w domu. Nie chcesz przecież zarażać innych, przychodząc do szkoły, gdy jesteś chory.

Po trzecie, trzymaj swoje dzieci z dala od chorych dzieci, jeśli mają z nimi jakikolwiek kontakt, np. jedzą obiad lub podają im zadanie domowe.

Jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w domu?

Pierwszym krokiem w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa jest zapobieganie kontaktom z osobami chorymi. Jeśli osoby chore wejdą w kontakt z osobami zdrowymi, choroba może zostać przeniesiona na inne osoby. Może to nastąpić na wiele sposobów, w tym przez bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi, przez dotykanie skażonych powierzchni lub przez kontakt z zanieczyszczonym powietrzem. Osoby powinny unikać bliskiego kontaktu z osobami chorymi i często myć ręce, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa. Podczas mycia naczyń i czyszczenia powierzchni należy używać detergentów i środków dezynfekujących, które zabijają zarazki.

Jak zapobiegac rozprzestrzenianiu sie koronawirusa?
Autor @Admin · 30-06-22